Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมจับมือกับ ททท. และพันธมิตรสายการบินในประเทศ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย”

06 April 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธุรกิจท่องเที่ยวพันธมิตรและอีก 5 สายการบินในประเทศ ร่วมสนับสนุนโครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย” ติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดย บริษัท ฟายด์ โฟล์ค เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือของห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่าน 20 ทีมสายการบินที่จะร่วมสร้างสรรค์การเดินทางและการบริการ ตามแนวคิด BCG Model

โดย ททท. ได้มีการตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมา จึงได้ผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจการบิน ได้แก่ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ สร้างสรรค์ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นการทำโครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย” ติดปีกวิธีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือ (Collaboration) แสดงความพร้อมยืดหยัดเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแคมเปญที่เน้นเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ปลอดภัย ดีต่อใจ และดีต่อโลกมากยิ่งกว่าเดิม โดยนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลากหลายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค (Amazing Destinations) ที่จะทำให้เราต้องรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ใกล้ชิดมิตรภาพและหัวใจคนไทยในพื้นที่ (Amazing People) ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว เดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ดำรงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและยั่งยืนตลอดไป (Amazing Care) ตามหลัก BCG Model (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

โครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย” ติดปีกเที่ยววิถีใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม จะเริ่มระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 โดยจะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านกลุ่ม Micro Influencer คือบุคลากรพนักงานสายการบินที่มีวิถีการเดินทางในมุมมอง ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว มิตรภาพและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นรวมถึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งต่อเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวไทยแบบ Amazing ยิ่งกว่าเดิม ได้อย่างน่าสนใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นบุคลากร/พนักงานสายการบินในประเทศแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 1 คนในทีม ต้องคงสถานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/ลูกเรือ และมีจำนวนผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียของสมาชิกในทีมทุกช่องทางรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3,000 ผู้ติดตาม/ทีม ที่สำคัญต้องมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมย่อย Workshop Bootcamp ออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ร้อยเรียงนำเสนอ 20 เส้นทาง การท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมจากนั้นลงพื้นที่เพื่อผลิตเนื้อหาและสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของตนเอง เพื่อแข่งขันสร้างยอดการรับรู้และยอดขายเส้นทางท่องเที่ยว ชิงรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล Most Amazing Influencer สุดยอดนางฟ้าพาเที่ยว และ รางวัล Most Amazing Seller นางฟ้ายอดนักขาย มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.นางฟ้าพาเที่ยว.com

ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง www.นางฟ้าพาเที่ยว.com Facebook Page : นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย และ Instagram : guidingangle.th