ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางของไทยไลอ้อนแอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้สิทธิพิเศษ ที่ครอบคลุม สำหรับท่านที่บินไปกับเรา

ฺคลิ๊กที่นี่ สำหรับทำประกันการเดินทาง  เที่ยวบินภายในประเทศ
THAILAND ORIGIN
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
THAILAND ORIGIN
  ไป - กลับ
เที่ยวเดียว
ไป - กลับ
เที่ยวเดียว
คุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล
การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2 - 75 ปี
 • ผู้โดยสารอายุมากกว่า 76 ปี

125,000 1,250,000625,000

125,0001,250,000625,000

125,0001,250,000625,000

125,0001,250,000625,000
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทาง
 • ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2 - 75 ปี
 • ผู้โดยสารอายุมากกว่า 76 ปี

*20,000*200,000*100,000

N/AN/AN/A

20,000200,000100,000

N/AN/AN/A
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
 • ผลประโยชน์ ต่อ 24 ชม.
 • สูงสุดไม่เกิน

N/AN/A

N/AN/A

2,5005,000

N/AN/A
การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
1,000,000 N/A 1,000,000 N/A
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
1,000,000 N/A 1,000,000 N/A
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
20,000 N/A 20,000 N/A
การส่งตัวบุตรกลับประเทศ 20,000 N/A 20,000 N/A
ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
N/A N/A 500 NA
คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
 • ต่อชิ้น / คู่ / ชุด
 • สูงสุดไม่เกิน

5,00020,000

5,00020,000

5,00020,000

5,00020,000
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง
N/A N/A 2,000 2,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่อง
 • สูงสุดไม่เกิน

2,00010,000

2,00010,000

2,00010,000

2,00010,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
 • ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่อง
 • สูงสุดไม่เกิน

2,00010,000

2,00010,000

2,00010,000

2,00010,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่อง
 • สูงสุดไม่เกิน

2,50012,500

2,50012,500

2,50012,500

2,50012,500
การจี้เครื่องบิน
 • ทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่อง
 • สูงสุดไม่เกิน

2,50012,500

2,50012,500

2,50012,500

2,50012,500
การบอกเลิกการเดินทาง
25,000 25,000 25,000 25,000
การลดจำนวนวันการเดินทาง 25,000 N/A 25,000 N/A
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 N/A 500,000 N/A
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง 24 ชั่วโมง
Included N/A Included N/A
บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ 24 ชั่วโมง
Included N/A Included N/A

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อความกรมธรรม์ประกันภัย (เที่ยวบินระหว่างประเทศ | เที่ยวบินในประเทศ) เพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ฺคลิ๊กที่นี่ สำหรับทำประกันการเดินทาง