บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์ส่วนลด:

 • ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ราคา 18,000 บาทสำหรับบอลลูนลมร้อนแบบส่วนตัว ที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์
1559/4 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
P:+66 96 868 4176, +66 2 913 0768
E:flyingmedia@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นราคา 18,000 บาทต่อตะกร้า (บอลลูนแบบส่วนตัว) ณ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • โปรโมชั่นราคา 20,000 บาทต่อตะกร้า (บอลลูนแบบส่วนตัว) ณ ไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 96 868 4176 หรือ อีเมล flyingmedia@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565