ห้องอาหาร อลีนตา


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องอาหาร อลีนตา
183 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ 77220
P: +66 32 618 333
E: rm.ahh@aleenta.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 15% จากยอดบิลสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • ห้องอาหาร อลีนตา และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 32 618 333 หรือ อีเมล: fom.ahh@aleenta.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565