โกโก้วัลเล่ย์


ส่วนลด:

  • ส่วนลด 5% เมื่อซื้อเครื่องดื่ม/เบเกอรี่/ของฝาก หรือสินค้าใดๆ ที่คาเฟ่โกโก้วัลเล่ย์
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โกโก้วัลเล่ย์
339 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว
จ.น่าน 55120
P: 063 791 1619
E: cocoavalleyresort@hotmail.com
LineOA: cocoavalley

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 5% เมื่อซื้อเครื่องดื่ม/เบเกอรี่/ของฝาก หรือสินค้าใดๆ ที่คาเฟ่โกโก้วัลเล่ย์
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โกโก้วัลเล่ย์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063 791 1619 หรือ อีเมล: cocoavalleyresort@hotmail.com หรือ ไลน์: cocoavalley
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565