โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท
198/8-9 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
P: +66 76 645 999
E: fp.hktfp.reservations@marriott.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของห้องอาหารได้
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ก่อนใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 76 645 999 หรือ อีเมล: fb.phuket@fourpoints.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2565