จิกลิโอ


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดพิเศษ 10%
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
จิกลิโอ
149 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
P: +66 (0)88 923 0961
E: gigliotrattoria@gmail.com
L: @gigliotrattoria

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • รับส่วนลดพิเศษ 10%
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรุณาสำรองโปรโมชั่นอย่างน้อย 1 วันก่อนการใช้บริการ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • จิกลิโอ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองโปรโมชั่นล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)88 923 0961, ช่องทางไลน์: @gigliotrattoria
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565