โรงแรมวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร เดอะซาวารี่
 • ส่วนลด 10% สำหรับบุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรมวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต
16 หมู่ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83130
P: 076 363 600
E: fb@vijittresort.com, fbm@vijittresort.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร เดอะซาวารี่
 • ส่วนลด 10% สำหรับบุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขณะทำการจอง และแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่โรงแรม ณ วันเข้าใช้บริการ
 • จำกัดสิทธิ์บัตรโดยสาร 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้ที่มีชื่อตรงกับบัตรโดยสารเท่านั้น
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076 363 600 หรือ อีเมล: fb@vijittresort.com, fbm@vijittresort.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565