โรงแรม อคีรา ทองหล่อ กรุงเทพ


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรมเท่านั้น (เฉพาะห้องพักพร้อมอาหารเช้า)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และระหว่างวันที่ 10 – 31 ธันวาคม 2565
โรงแรม อคีรา ทองหล่อ กรุงเทพ
88/333 อาคาร เอท ทองหล่อ ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
P: +66 2 090 9000
E: fd.akt8@theakyra.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับห้องพักพร้อมอาหารเช้าจากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • โปรโมชั่นนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์และระหว่างวันที่ 10 – 31 ธันวาคม 2565
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนใช้โปรโมชั่นและการจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรม อคีรา ทองหล่อ กรุงเทพ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 2 090 9000 หรือ อีเมล: fd.akt8@theakyra.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565