อลีนตา ภูเก็ต


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับห้องพัก และสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
อลีนตา ภูเก็ต
33 หมู่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
พังงา 82140
P: +66 76 580 333
E: rm.aph@aleenta.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับห้องพักจากเรทราคาต่ำสุด
 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมโปรโมชั่น
 • บริการรถไปรับที่สนามบิน เมื่อจองโรงแรม 3 คืนขึ้นไป
 • จองผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น “TLM15” ทางเว็บไซต์ www.aleenta.com/phuket หรือติดต่อผ่านพนักงานจองห้องพักเพื่อรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • อลีนตา ภูเก็ต และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 2 514 8124 หรือ อีเมล: central.rsvn@akaryn.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565