โรงแรม แอ๊ปเปิล อะเดย์ รีสอร์ท กระบี่


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรม แอ๊ปเปิล อะเดย์ รีสอร์ท กระบี่
234 หมู่ 3 ซอยอ่าวนาง 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81180
P: +66 75 638 234
E: rsvn@appleadaykrabi.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลด 10 % เมื่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม หรือ ไม่ได้จองล่วงหน้า (Walk in)
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรม แอ๊ปเปิล อะเดย์ รีสอร์ท กระบี่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 75 638 234 หรือ อีเมล: rsvn@appleadaykrabi.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565