อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 15% จากราคาที่ดีที่สุดสำหรับห้องพัก
 • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เลขที่ 999 หมู่ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
P: +66 (0)43 209 888
E: khonkaen@avanihotels.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • รับส่วนลดพิเศษ 15% จากราคาที่ดีที่สุดสำหรับห้องพัก
 • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)43 209 888 หรือ อีเมล: khonkaen@avanihotels.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565