อะเวย์เชียงใหม่ท่าแพรีสอร์ต - อะวีแกนรีทรีท


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาโปรโมชั่น สำหรับห้องพักทุกประเภท
ระยะเวลา: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : 11 - 13 เมษายน 2565 และ 24 - 31 ธันวาคม 2565
อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ท
9 ซ. 1 ถ. คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
P: +66 053 904 974
E: stay@awaychiangmai.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาโปรโมชั่น สำหรับห้องพักทุกประเภท
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2565 และ 24 - 31 ธันวาคม 2565
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • อะเวย์เชียงใหม่ท่าแพรีสอร์ท - อะวีแกนรีทรีต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 5390 4974 หรือ อีเมล: stay@awaychiangmai.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565