บลูมูน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี


ส่วนลด:

  • ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาเต็ม
ระยะเวลา: 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
บลูมูน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี
250 หมู่ 5 บ้านคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
P: 045 959 889, 062 904 4441
E: info@bluemoonriverside.com
L: @bluemoonriverside

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาเต็ม
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • บลูมูล ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ต อุบลราชธานี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045 959 889, 062 904 4441 หรือ อีเมล: info@bluemoonriverside.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565