โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย


ส่วนลด:

ส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องดีลักซ์และพูลวิลล่า (เตียงคู่)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: ช่วงระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2565 และ 20-31 ธันวาคม 2565
โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย
25/54, 25/55 หมู่5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา 82160
P: +66 (0)76 592 600 (สายด่วน: 1627)
F: +66 (0)76 592 603
E: reservations@capekuduhotel.com

Terms & Condition

 • โปรโมชั่นส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องดีลักซ์และพูลวิลล่า (เตียงคู่)
 • โปรโมชั่นนี้รวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ
 • ราคาเตียงเสริมเป็นราคาสุทธิ 1,800 บาท 1เตียง/1คืน (รวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2565 และ 20-31 ธันวาคม 2565)
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)76 592 600, สายด่วน 1627 หรือ อีเมล: reservations@capekuduhotel.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565