เซ็นเตอร์พาร์ค บาย แพ็กซ์ตัน เชียงใหม่


ส่วนลด:

ราคาพิเศษ สำหรับห้องพัก รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • Deluxe – 799 บาท (จาก 1,500 บาท)

 • Mini Suite – 899 บาท (จาก 2,000 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
เซ็นเตอร์พาร์ค บาย แพ็กซ์ตัน เชียงใหม่
เลขที่ 29/6 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
P: 095-678-8868
E: centerparcschiangmai@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ราคาพิเศษ สำหรับห้องพัก รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • Deluxe – 799 บาท (จาก 1,500 บาท)
  • Mini Suite – 899 บาท (จาก 2,000 บาท)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เซ็นเตอร์พาร์ค บาย แพ็กซ์ตัน เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095-678-8868 หรือ อีเมล: centerparcschiangmai@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565