เชียงใหม่เพื่อนช้าง


ส่วนลด:

ส่วนลด 20% สำหรับห้องพัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
เชียงใหม่เพื่อนช้าง
202 หมู่ 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ 50360
P: 099 551 4514
E: cmelephantfriends@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 20% สำหรับห้องพัก
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • เชียงใหม่เพื่อนช้าง และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 099 551 4514 หรือ อีเมล: cmelephantfriends@gmail.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565