เครสต์ รีสอร์ตแอนด์พูล วิลล่า


ส่วนลด:

รับส่วนลด 25% สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และสปา

ระยะเวลา: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: -
เครสต์ รีสอร์ตแอนด์พูล วิลล่า
95 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
P: +66 (0) 76 310 088
E:rsvn@crestphuket.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 25% สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และสปา
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • เครส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 76 310 088 หรือ อีเมล: rsvn@crestphuket.com
  • ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565