โรงแรมฟลอร่า ครีค, เชียงใหม่


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้อง Deluxe Plantation จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.floracreekchiangmai.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรมฟลอร่า ครีค, เชียงใหม่
90 หมู่ 4 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
P: 052 001 400
E: rsvn@floracreekchiangmai.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้อง Deluxe Plantation จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.floracreekchiangmai.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมฟลอร่า ครีค, เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 001 400 หรือ อีเมล: rsvn@floracreekchiangmai.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565