ไอดิลลิค คอนเซ็ปต์ รีสอร์ท


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักรวมอาหารเช้า
  (จากราคาหน้าเว็บไซต์โรงแรม www.idyllicresort.com)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไอดิลลิค คอนเซ็ปต์ รีสอร์ท
279 หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
จ.สตูล 91000
P: 081 802 5453, 087 499 2826
E: rsvn@idyllicresort.com
L: @Idyllic

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักรวมอาหารเช้า (จากราคาหน้าเว็บไซต์โรงแรม www.idyllicresort.com)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • การรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ขณะนั้น
 • ฟูกเสริม สำหรับผู้เข้าพักเพิ่ม ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับทางโรงแรม
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเข้าพักแบบหมู่คณะ
 • กรณีสำรองสิทธิ์แล้วไม่สามารถเข้าพักได้ โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ชาร์จเต็มจำนวน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • ไอดิลลิค คอนเซ็ปต์ รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 802 5453, 087 499 2826 หรือ ไลน์: @Idyllic หรือ อีเมล: rsvn@idyllicresort.com
 • ระยะเวลาจองและเข้าพัก : 15 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2565