อิมม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
อิมม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่
17/1 ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
P: +66 53 238 999
E: rsvn@immhotel.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 50% สำหรับห้องพัก เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น “LIONAIR” ผ่าน เว็บไซต์ www.imperialhotels.com เพื่อรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้เป็นแบบชำระเงินล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการเลื่อนวันเข้าพักขึ้นอยู่กับนโยบายของโรมแรมที่ทำการจอง
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการประชุม การเข้าพักแบบหมู่คณะ และงานสัมมนาหรืองานจัดเลื้ยง
 • ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีจังหวัดและค่าบริการ
 • ส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สปา และบริการซักรีด เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
 • อิมม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 283 999 หรือ อีเมล: rsvn@immhotel.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565