โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่


ส่วนลด:

ส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับประเภทห้องพัก (เตียงคู่):
 • ห้องสวีท 1 ห้องนอน
 • ห้องสวีท 2 ห้องนอน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
44, 44/1-4 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
P: +66 (0)53 222 111 (สายด่วน: 1627)
F: +66 (0)53 223 244
E: reservations@kantaryhills-chiangmai.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับประเภทห้องพัก (เตียงคู่):
  • ห้องสวีท 1 ห้องนอน
  • ห้องสวีท 2 ห้องนอน
 • โปรโมชั่นนี้รวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ
 • ราคาเตียงเสริมเป็นราคาสุทธิ 700 บาท 1เตียง/1คืน (รวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรณีเข้าพักในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 และ 28-31 ธันวาคม 2565 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  • ห้องสวีท 1 ห้องนอน: ราคา +1,000 บาท /ห้อง/คืน
  • ห้องสวีท 2 ห้องนอน: ราคา +1,500 บาท /ห้อง/คืน
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)53 222 111, สายด่วน 1627 หรือ อีเมล: reservations@kantaryhills-chiangmai.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565