เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ บีช รีสอร์ท


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก จากราคาบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 10 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ บีช รีสอร์ท
78 หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา 82160
P: +66 76 363 700
E: askme@kohyaoyaivillage.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก จากราคาบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 76 363 700 หรือ อีเมล: askme@kohyaoyaivillage.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 10 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565