เมดิสัน แอนด์ โค


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565
วันที่ยกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เมดิสัน แอนด์ โค
19/1 หมู่ 12 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวันนครศรีธรรมราช 80160
P: 080-0866846
E: Madisonthasala@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เมดิสัน แอนด์ โค และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080-0866846 หรือ อีเมล: Madisonthasala@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565