นิมาโน่ สวีท


ส่วนลด:

ราคาพิเศษ สำหรับห้องพัก รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
ประเภทห้องพัก เข้าพัก 1 คืน เข้าพัก 2 คืน เข้าพัก 3 คืน
Deluxe 1,200 บาท/คืน 1,000 บาท/คืน 900 บาท/คืน
Mini Suites 1,500 บาท/คืน 1,250 บาท/คืน 1,100 บาท/คืน
Suites 1,950 บาท/คืน 1,650 บาท/คืน 1,500 บาท/คืน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
นิมาโน่ สวีท
เลขที่ 7 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
P: +66 64 493 9595
E: booking.nimano@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ราคาพิเศษ สำหรับห้องพัก รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • Deluxe – (1คืน) 1,200 บาท/คืน , (2คืน) 1,000 บาท/คืน , (3คืน) 900 บาท/คืน
  • Mini Suite – (1คืน) 1,500 บาท/คืน , (2คืน) 1,250 บาท/คืน , (3คืน) 1,100 บาท/คืน
  • Suite - (1คืน) 1,950 บาท/คืน , (2คืน) 1,650 บาท/คืน , (3คืน) 1,500 บาท/คืน
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • นิมาโน่ สวีท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 64 493 9595 หรือ อีเมล: booking.nimano@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565