วันสกาด


ส่วนลด:

ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันสกาด
หมู่ที่ 4 ตำบลสกาด อำเภอปัว
จังหวัดน่าน 55120
P: 095 702 8000

Terms & Conditions

  • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • วันสกาด และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095 702 8000
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565