พาราไดซ์ บีช รีสอร์ต


ส่วนลด:

รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักที่พาราไดซ์ บีช รีสอร์ต

ระยะเวลาจอง: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
พาราไดซ์ บีช รีสอร์ต
18/8 หมู่ 1 ตำบล แม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
จังหวัด สุราษฏร์ธานี 84330
P: +66 (0) 65 063 8496
E: info@samuiparadisebeach.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักที่พาราไดซ์ บีช รีสอร์ต
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • พาราไดซ์ บีช รีสอร์ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 65 063 8496 หรือ อีเมล: sales@samuiparadisebeach.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565