ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท


ส่วนลด:

รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท
888 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
P: +66 53 912 333
E: phufawaree@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลด 10 % สำหรับห้องพักจากราคาปกติ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 912 333, +66 97 979 9296 หรือ อีเมล: phufawaree@gmail.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2565