โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2565
โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
49 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000
P: +66 75 628 900
E: rsvn.phiphi@saiiresorts.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลด 10 % สำหรับห้องพักจากอัตรายืดหยุ่นที่ดีที่สุด
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2565
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 75 628 900 หรือ อีเมล: rsvn.phiphi@saiiresorts.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565