โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง


ส่วนลด:

ส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องดีลักซ์ (เตียงคู่)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง
194,194/1 หมู่ 3 ถนนอัษฎางค์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี 20120
P: +66 (0)38 109 400 (สายด่วน: 1627)
F: -
E: reservations@somewhere-kohsichang.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องดีลักซ์ (เตียงคู่)
 • โปรโมชั่นนี้รวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ
 • ราคาเตียงเสริมเป็นราคาสุทธิ 700 บาท 1เตียง/1คืน (รวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่าง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)38 109 400, สายด่วน 1627 หรือ อีเมล: reservations@somewhere-kohsichang.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565