โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น


ส่วนลด:

 • ฟรี อัพเกรดห้องพักเป็นห้องพักประเภทถัดไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
ระยะเวลายกเว้น: 24 – 31 ธันวาคม 2566
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
P: 052 055 888
E: [email protected]

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ฟรี อัพเกรดห้องพักเป็นห้องพักประเภทถัดไป
 • สิทธิ์การอัพเกรดห้องพัก ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ขณะทำการจอง
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 055 888 หรือ อีเมล: [email protected]
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566