โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย


ส่วนลด:

  • ฟรี อัพเกรดห้องพักเป็นห้องพักประเภทถัดไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: -
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
P: 052 055 888
E: reservation@heritagechiangrai.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ฟรี อัพเกรดห้องพักเป็นห้องพักประเภทถัดไป
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 055 888 หรือ อีเมล: reservation@heritagechiangrai.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565