เดอะสราญ เกาะสมุย


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก จากราคาบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: -
เดอะสราญ เกาะสมุย
95-96 หมู่ 3 หาดเฉวงน้อย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
P: +66 (0)77 448 540
E: rsvn@thesarann.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก จากราคาบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เดอะสราญ เกาะสมุย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)77 448 540 หรือ อีเมล: rsvn@thesarann.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565