โรงแรมเดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท, เกาะเต่า


Discount:

 • ส่วนลด 12% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.tarnaalignkohtao.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารมะลิ (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรมเดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท, เกาะเต่า
68 หมู่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
P: 077 601 843
E: info@tarnaalignkohtao.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 12% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.tarnaalignkohtao.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารมะลิ (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมเดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท, เกาะเต่า และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 077 601 843 หรือ อีเมล: info@tarnaalignkohtao.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565