โรงแรม เดอะเวอร์รันด้าอ่าวนาง


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรม เดอะเวอร์รันด้าอ่าวนาง
191 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81180
P: +66 75 637 454
E: fo@theverandahaonang.com
LineOA: @theverandahaonang

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับห้องพักจากราคาหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์พร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขอื่นๆ ระบุอยู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรม
 • โรงแรม เดอะเวอร์รันด้าอ่าวนาง และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 75 637 344 หรือ อีเมล: sales@peacelagunaresort.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565