โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 35% สำหรับห้อง Deluxe Room รวมอาหารเช้า เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงวันที่ 24-31 ธันวาคม 2565
โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
83/199 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
P: 032-655333
E: rsvn@worabura.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 35% สำหรับห้อง Deluxe Room รวมอาหารเช้า เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงวันที่ 24-31 ธันวาคม 2565
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ได้
 • โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-655333 หรือ อีเมล: rsvn@worabura.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565