ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 10% สำหรับสำรองห้องพัก

  หรือกรอก รหัสส่วนลด : LionAir ผ่าน www.x2pattayaoceanphere.com เพื่อรับส่วนลด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์
95 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20250
P: +669 1010 2999
E: book.por@x2pattayaoceanphere.com

Terms & Conditions

 • ส่วนลด 10% สำหรับสำรองห้องพัก หรือกรอกรหัสส่วนลด : LionAir ผ่าน http://www.x2pattayaoceanphere.com/ เพื่อรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+669 1010 2999 หรือ อีเมล: book.por@x2pattayaoceanphere.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565