ยู โฮเทล แอนด์ คาเฟ่ อุบลราชธานี


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
ยู โฮเทล แอนด์ คาเฟ่ อุบลราชธานี
179-179/1-4 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
P: 085 614 1111, 088 377 3111
E: yuuhotel@gmail.com
Line OA: yuuhotel

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรณียกเลิกการจอง ต้องทำการยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเช็คอิน
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมยูโฮเทล แอนด์ คาเฟ่ อุบลราชธานี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 614 1111, 088 377 3111 หรือ อีเมล: yuuhotel@gmail.com หรือ Line OA : yuuhotel
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565