โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ และร้านอาหารอิตาลิกส์


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับห้องพัก และสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ และร้านอาหารอิตาลิกส์
22/2 ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
P: +66 53 216 219
E: ea.akmc@theakyra.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับห้องพัก และสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ และร้านอาหารอิตาลิกส์และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 216 219 หรือ อีเมล: rsvn.akmc@akaryn.com, ea.akmc@theakyra.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565