โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับห้องพัก และ รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น: วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงแรมดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่
244 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81180 ประเทศไทย
P: +66 75 637 635
E: d2akrsvn@dusit.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้าจากราคาปกติ
 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรม ดุสิตดีทู อ่าวนาง กระบี่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 75 637 635 หรือ อีเมล: d2akrsvn@dusit.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2565