มาสุมิ สปา


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับสปาและนวด (ไม่รวมการนวดหน้าอก)
ช่วงเวลา: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ช่วงเวลายกเว้น: วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
มาสุมิ สปา
117 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
P: +66 53 213 490
E: reservation@masumispa.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับสปาและนวด
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น รวมถึง การนวดหน้าอกสลายพังผืด
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • มาสุมิ สปา และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 213 490 หรือ อีเมล reservation@masumispa.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565