เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วไตรภูมิ เพื่อรับส่วนลด 20%
  • กรุณาชำระค่าผ่านประตูที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วไตรภูมิ โดยตรง  ราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาท และ ราคาสำหรับเด็ก (ความสูง 90-120 ซม.)600 บาท
  • ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2562