ประกาศสำหรับการใช้งาน SKYfi, “Onboard Player”สำหรับเที่ยวบินของ Airbus 330neo


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มอบความบันเทิง ฟรี สำหรับผู้โดยสาร ที่เดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus 330neo เพียงมี Application "Onboard Player" สำหรับเชื่อมต่อความบันเทิงบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่าน ผ่านระบบ WIFI บนเครื่องบิน ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นก่อนขึ้นเครื่องได้ที่ App Store หรือ Google Play Store


โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "Onboard Player" ก่อนการเดินทาง

ดาวน์โหลด :

ขั้นตอนที่ 2

เปิด WIFI และเชื่อมต่อสัญญาณ ชื่อ "Lion Air" เพื่อเข้าถึงระบบ SKYfi

ขั้นตอนที่ 3

เปิด โปรแกรม Web Browser :

Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari และใส่ URL : http://skyfi.connectivity.aero/v2/disabled.php หรือ กดที่นี่

ขั้นตอนที่ 4

เปิดโทรศัพท์เป็นระบบ Flight Mode ตลอดการเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรืออย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ 5

"Onboard Player” จะปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออยู่ระหว่างการนำเครื่องบินขึ้นและลง

ขั้นตอนที่ 6

ผู้โดยสารสามารถใช้งานแอพลิเคชั่นได้ เมื่อสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับลงหมายเหตุ

  • ผู้โดยสารจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะภาพยนตร์หรือเนื้อหาที่สายการบินกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถใช้งาน Live Internet ได้
  • กรุณาให้ความสนใจ ในกรณีที่มีการประกาศจากลูกเรือ
  • กรุณาใช้หูฟังในการชมภาพยนตร์ และระมัดระวังไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น