บินไปย่างกุ้ง

* สนามบินดอนเมือง


ย่างกุ้ง (เมืองหลวงทางการค้าของประเทศพม่า) เป็นประตูหลักสู่ประเทศพม่า ต้นไม้เขียวชอุ่ม และเย็นสบายด้วยต้นไม้เขตร้อน สวนสาธารณะร่มรื่นและทะเลสาบที่สวยงาม ย่างกุ้งเป็นที่รู้จักในชื่อ "สวนเมืองแห่งทิศตะวันออก" ย่างกุ้งก่อตั้งโดยกษัตริย์อลองพญาบนฝั่งของชุมชนเล็กๆที่เรียกว่า เดกอน เมื่อท่านได้ชนะสงครามพม่าตอนใต้ในปี 1755


Main attractions
kyaikhtiyo pagoda

พระธาตุอินทร์แขวน (ไจทีโย)

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูในเมืองเล็กๆ ที่เรียกว่า “ไจ้โท” ในรัฐมอญ พระธาตุอินทร์แขวนอยู่ห่างจากย่างกุ่ง 160 กิโลกรัม เจดีย์สูง 1100 กิโลเมตรจากน้ำทะเล นักเดินทางไกลสามารถไต่เขาขึ้นมาที่พระธาตุได้จากคินปุนเบสแคมป์ โดยมีระยะทาง 11 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีถนนสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อจากฐานสู่จุดที่ใกล้ทีสุดของเจดีย์

Places To Visit

เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากองเป็เจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในย่างกุ้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศพม่า เจดีย์ชเวดากองเป็นอนุสาวรีย์ทางพุทธศาสนา รูปทรงกรวยที่ครอบเนินขาประมาณ 1 ไมล์ทางตอนเหนือของค่ายพักทหาร

shwedagon pagoda

chaukhtatgyi pagoda

เจดีย์เจาทัตยี

เจดีย์เจาทัตยี มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกสร้างในปี 1966 แทนทีพระพุทธรูปองค์เก่าใน 1907 โดย Sir Hpo Thar แต่ประสบความเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงหลายปี ในปี 1957 เจดีย์ถูกทำลายและได้ถูกสร้างใหม่ในปี 1966 โดยเจดีย์เจาทัตยีมีขนาด 65 เมตร และตั้งอยู่ในโครงสร้างเหล็กกับหลังคาลูกฟูกเหล็ก 6 ชั้น


ตลาดบอกยอค

ตลาดบอกยอค อองซาน เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยในย่างกุ้ง อาคารในย่านตลาดแห่งนี้เป็นแบบยุคอาณานิคม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบได้ในย่างกุ้ง

bogyoke market

จองบัตรโดยสารไปย่างกุ้ง