การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางด้วย Airbus A330-300


เรียนผู้โดยสารทุกท่าน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลและมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จึงขอให้ท่านผู้โดยสารโปรดเตรียมเอกสารในการเดินทางให้ครบถ้วนและเผื่อเวลาสำหรับเดินทางไปสนามบินอย่างน้อย3 ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) สามารถทำการเช็คอินตามรายละเอียดดังนี้

  1. เส้นทางระหว่างประเทศผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร1 ชั้น3 แถวที่ 8
  2. เส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร2 ชั้น3 แถวที่ 11-12

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินประเภทแอร์บัส A330-300 ผู้โดยสารสามารถเช็คอินตามรายละเอียดดังนี้

  • ผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมียม(Premium Economy Class) สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 12 A
  • ผู้โดยสารในชั้นประหยัด(Economy Class) สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์ 12 M/N/P/Q

เที่ยวบินที่ให้บริการด้วย เครื่องบินประเภทแอร์บัสA330-300 (วันนี้ –15 มกราคม 2561)

ตารางปฎิบัติการโดยแอร์บัส A330-300 (อัพเดต 22 Dec 17)
ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)Collapse
เที่ยวบิน
SL508
จากดอนเมือง
09:40
สู่เชียงใหม่
10:55
วันทำการ
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
เที่ยวบิน
SL510
จากดอนเมือง
11:30
สู่เชียงใหม่
12:45
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL512
จากดอนเมือง
13:20
สู่เชียงใหม่
14:40
วันทำการ
จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
เที่ยวบิน
SL516
จากดอนเมือง
15:50
สู่เชียงใหม่
17:05
วันทำการ
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
เที่ยวบิน
*SL524
จากดอนเมือง
22:40
สู่เชียงใหม่
23:55
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL509
จากเชียงใหม่
12:25
ถึงดอนเมือง
13:40
วันทำการ
อังคาร พฤหัส เสาร์
เที่ยวบิน
SL511
จากเชียงใหม่
14:10
ถึงดอนเมือง
15:30
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL513
จากเชียงใหม่
15:45
ถึงดอนเมือง
17:00
วันทำการ
จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
เที่ยวบิน
*SL517
จากเชียงใหม่
18:35
ถึงดอนเมือง
19:50
วันทำการ
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
เที่ยวบิน
SL525
จากเชียงใหม่
06:50
ถึงดอนเมือง
08:05
วันทำการ
ทุกวัน
ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)Collapse
เที่ยวบิน
SL756
จากดอนเมือง
14:55
ถึงภูเก็ต
16:25
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL760
จากดอนเมือง
17:15
ถึงภูเก็ต
18:40
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL762
จากดอนเมือง
18:25
ถึงภูเก็ต
19:50
วันทำการ
พุธ ศุกร์ อาทิตย์
เที่ยวบิน
SL766
จากดอนเมือง
20:20
ถึงภูเก็ต
21:45
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL757
จากภูเก็ต
17:45
ถึงดอนเมือง
19:10
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL761
จากภูเก็ต
20:10
ถึงดอนเมือง
21:35
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
*SL763
จากภูเก็ต
21:05
ถึงดอนเมือง
22:30
วันทำการ
พุธ ศุกร์ อาทิตย์
เที่ยวบิน
SL767
จากภูเก็ต
23:00
ถึงดอนเมือง
00:25
วันทำการ
ทุกวัน

หมายเหตุ: ตารางเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้