ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

โดยมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

หนังสือเดินทาง

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

กรณี (1) ยกเว้นการกักตัว (หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)

ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

หนังสือเดินทาง

ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน (สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางหรือต้องการกักตัว)

ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

หนังสือเดินทาง

หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)

หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/100066505787021/posts/338107855082738/?d=n