รุ่นเครื่องบินของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์


Lights

เครื่องบินรุ่นโบอิ๊ง 737-900er

เครื่องบินรุ่นโบอิ๊ง 737-900er ได้มีการปรับปรุง ซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางออกคู่ใหม่และและ flat rear-pressure bulkhead ซึ่งทำให้ถูกอนุมัติในการเพิ่มความจุของผู้โดยสารได้ถึง 215 ที่นั่งในรูปแบบของ single-class โดยในส่วนทางด้านของอากาศพลศาสตร์และการออกแบบโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วย strengthened wings , position tail-skid และนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุง ในส่วนของระบบ trailing edge flap, optional blended winglets และยังมีถังเชื้อเพลิงเสริมที่จะช่วยให้เครื่องบินรุ่น Boeing 737-900ER สามารถรองรับน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดได้เพิ่มมากขึ้น และยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของพิสัยการบินได้ถึง 3,200 ไมล์ทะเล (5,900 กิโลเมตร)

ที่นั่งเป็นเบาะหนังระดับความสูง 29 นิ้วและความกว้างของที่นั่ง 17 นิ้ว สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด พอดีกับผู้โดยสารให้ความรู้สึกสบายและคุ้มค่า

Lights

เครื่องบินโบอิ๊งรุ่น 737-800

เครื่องบินโบอิ๊งรุ่น 737-800 ได้มีการปรับปรุง ซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางออกคู่ใหม่และและ flat rear-pressure bulkhead ซึ่งทำให้ถูกอนุมัติในการเพิ่มความจุของผู้โดยสารได้ถึง 189 ที่นั่งในรูปแบบของ single-class โดยในส่วนทางด้านของอากาศพลศาสตร์และการออกแบบโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วย strengthened wings , position tail-skid และนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุง ในส่วนของระบบ trailing edge flap, optional blended winglets และยังมีถังเชื้อเพลิงเสริมที่จะช่วยให้เครื่องบินรุ่น Boeing 737-800 สามารถรองรับน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดได้เพิ่มมากขึ้น และยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของพิสัยการบินได้ถึง 3,058 ไมล์ทะเล (5,665 กิโลเมตร)

ที่นั่งเป็นเบาะหนังระดับความสูง 31 นิ้วและความกว้างของที่นั่ง 17 นิ้ว สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด พอดีกับผู้โดยสารให้ความรู้สึกสบายและคุ้มค่า