ฝูงบินของเรา

สะดวกสบายและทันสมัยฝูงบินของเราได้รับการยกย่องจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและผู้โดยสาร


ดูเพิ่มเติม

เครื่องบินของเรา


B737-800

รับผู้โดยสารสูงสุด
189 ที่นั่ง
(one-class layout)
พิสัยสูงสุด
5,765 กม.
ช่วงปีก
34.3 ม.
รับน้ำหนักมากที่สุดก่อนบินขึ้น
73,708 กก.
ความเร็วในการบินทั่วไป
M 0.785
ความยาวโดยรวม
39.5 ม.

B737-900ER

รับผู้โดยสารสูงสุด
215 ที่นั่ง
(one-class layout)
พิสัยสูงสุด
5,990 กม.
ช่วงปีก
34.3 ม.
รับน้ำหนักมากที่สุดก่อนบินขึ้น
83,914 กก.
ความเร็วในการบินทั่วไป
M 0.791
ความยาวโดยรวม
42.1 ม.

A330-300

รับผู้โดยสารสูงสุด
392 ที่นั่ง
(dual-class layout)
พิสัยสูงสุด
11,750 กม.
ช่วงปีก
60.30 ม.
รับน้ำหนักมากที่สุดก่อนบินขึ้น
242.00 tonnes
ความเร็วในการบินทั่วไป
M 0.86
ความยาวโดยรวม
63.66 ม.

A330-900

รับผู้โดยสารสูงสุด
436 ที่นั่ง
(one-class layout)
พิสัยสูงสุด
13,400 กม.
ช่วงปีก
64 ม.
รับน้ำหนักมากที่สุดก่อนบินขึ้น
251.00 tonnes
ความเร็วในการบินทั่วไป
M 0.86
ความยาวโดยรวม
63.66 m