ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


Freedom to fly.. Freedom to go เลือกที่ชอบ จะกี่รอบก็ได้

26 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

Freedom to fly.. Freedom to go เลือกที่ชอบ จะกี่รอบก็ได้

Full Story

มาตรการความช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

25 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

มาตรการความช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Full Story

วิธีเตรียมเอกสารขอคืนเงินที่สนามบิน เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิก

24 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

วิธีเตรียมเอกสารขอคืนเงินที่สนามบิน เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิก

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

20 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

Full Story

ไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศแจ้งหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากประเทศไทยสู่ประเทศสิงคโปร์

16 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

ไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศแจ้งหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากประเทศไทยสู่ประเทศสิงคโปร์

Full Story