โปรโมชั่นและเส้นทางใหม่ล่าสุด

เส้นทางใหม่

โตเกียว(นาริตะ)

เดินทาง : 7 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่

ธากา บังกลาเทศ

เดินทาง : 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่

ภูเก็ต - ฉงชิ่ง

เดินทาง : 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป