โปรโมชั่นและเส้นทางใหม่ล่าสุด

เส้นทางใหม่

ธากา บังกลาเทศ

เดินทาง : 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่

ภูเก็ต - ฉงชิ่ง

เดินทาง : 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

New route

กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ

เดินทาง : 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่

กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น

เดินทาง : 20 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่

ภูเก็ต - ฉงชิ่ง

เดินทาง : -.

เส้นทางใหม่

เส้นทางใหม่สู่จีน

เดินทาง : -.