โปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุด

Flash Sale

เดินทาง : 5 มีี.ค. - 31 ส.ค. 61

กรุงเทพฯ สู่ ชางโจว, จี่หนาน

เดินทาง : 23 ก.พ. 61 เป็นต้นไป

เส้นทางบินใหม่ : ภูเก็ต - เซี่ยงไฮ้

เดินทาง :16 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

เส้นทางบินใหม่ : ภูเก็ต - หนานจิง

เดินทาง :16 ม.ค. 61 เป็นต้นไป