นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ให้ความสำคัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร ดังนั้นทางสายการบินฯ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารในทุกวิถีทาง แม้ว่านโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายใดๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของทางสายการบินฯในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร

โปรดทราบว่า ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการอัปเดตนโยบายและรวมถึงป้ายกำกับ "ปรับปรุงล่าสุด" ด้วย "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยนโยบายนี้เป็นระยะเวลา 30 วัน

นโยบายนี้มีไว้เพื่อชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและชนิดของข้อมูลที่ทางสายการบินฯเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งรวมถึงวิธีการใช้งานเมื่อมีการแบ่งปันกับผู้อื่น ,วิธีการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ทางสายการบินฯ ยังมีวิธีการแก้ไขข้อมูลที่ผู้โดยสารให้แก่สายการบินฯและตัวเลือกในการจำกัดการแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากทางสายการบินฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าทางสายการบินฯดำเนินขั้นตอนการจองบัตรโดยสารและจัดการธุรกรรมของทางสายการบินฯให้มีประสิทธิภาพ สายการบินจะทำการรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารไว้ โดยมีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการในปัจจุบันหรือความต้องการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้รวมถึงการจัดหาและปรับเปลี่ยนบริการของสายการบินฯ ความหมายของวิธีการรวบรวมข้อมูลและอื่นๆมีดังต่อไปนี้: 

ทางสายการบินฯอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นต่างๆ หรือการแข่งขันที่เสนอโดยสายการบินฯ และข้อเสนอแนะจากผู้โดยสาร

 • จากผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารสมัครใจให้กับทางสายการบินฯหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับสายการบินฯ
 • จากเบราเซอร์ของผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสายการบินฯและเบราเซอร์ของผู้โดยสารมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์
 • จากแหล่งข้อมูลอื่นๆและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและการให้บริการด้านการขนส่ง และ/หรือที่พักของผู้โดยสาร
 • ทางสายการบินจะรวบรวมข้อมูลของผู้โดยสารซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง
 • ชื่อ,ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์,หมายเลขโทรสารและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลเที่ยวบิน
 • ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงที่อยู่การเรียกชำระเงินและวันหมดอายุ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือบริการอื่นๆ รวมถึงรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง,ข้อมูลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน,การเลือกที่นั่งและอาหารพิเศษหรือความจำเป็นด้านการแพทย์
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง ,สัญชาติและประเทศที่พำนักอาศัย
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น อุปกรณ์บริการตนเอง ,การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินและการเช็คอินออนไลน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจ ,ประกวด , การแข่งขันหรือการวิจัยทางการตลาดอื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อค้นคว้าและแก้ไขปัญหา ,คำถามหรือการร้องเรียน
 • สัญญาขององค์กร ,นายจ้างและ/หรือองค์กรอื่น ๆ (เช่นชื่อนายจ้าง,คำนำหน้า,ที่อยู่และข้อมูลสำหรับติดต่อ)
 • นอกจากนี้สายการบินฯยังรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านสร้างหรือส่งใบสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯที่ www.LionAirThai.com

การใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ โดยทั่วไป สายการบินฯใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบ เช่น การประมวลผล,การยืนยัน,การตอบสนองและการทำธุรกรรม รวมถึงการขอใช้บริการเพิ่มเติมของสายการบินฯ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน สายการบินฯจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเมื่อทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.LionAirThai.com , ศูนย์บริการลูกค้า , จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อติดต่อและแจ้งให้ท่านทราบ นอกจากนี้สายการบินฯจะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการบัญชี (การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบ) , การตรวจคนเข้าเมือง , การศุลกากร , ความปลอดภัย , การรักษาความปลอดภัย , การวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด , การจัดการระบบสารสนเทศ , การทดสอบระบบ , การบำรุงรักษาและการพัฒนา , การดำเนินงาน , การสนับสนุน , การสำรวจลูกค้า ,ลูกค้าสัมพันธ์และเพื่อปรับปรุง รวมถึงช่วยให้สายการบินฯสามารถเสนอข้อมูลต่างๆให้ท่าน โดยการใช้ข้อมูลความต้องการที่ท่านเคยระบุไว้

สำหรับการจ้างงานนั้น ทางสายการบินฯจะใช้ข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดตามลักษณะงาน / หลักเกณฑ์ตามที่สายการบินฯต้องการ / มีความตั้งใจที่จะจ้างงาน

เมื่อใดก็ตามที่ทางสายการบินฯได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่สามตามหมายเรียกหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆนั้น ทางสายการบินฯอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาตเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของทางสายการบินฯ,ลูกค้าของสายการบินฯ,เว็บไซต์หรือผู้ใช้ของสายการบินฯ นอกจากนี้สายการบินฯยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ บริษัทที่ทำสัญญาหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลของสายการบินฯ

เพื่อที่จะให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น สายการบินฯจึงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้น สายการบินฯอาจแต่งตั้งบริษัทตัวแทนหรือทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นครั้งคราว ซึ่งสายการบินฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ,ผู้ให้บริการหรือผู้ลงโฆษณารายอื่นที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อทำโปรโมชั่น , ข้อเสนอ , ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ ซึ่งอาจไม่ใช่ของสายการบินฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ จะมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ,ข้อเสนอ ,ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือกหรือทำเครื่องหมายว่าสนใจผ่านโปรไฟล์สมาชิกของสายการบินฯเท่านั้นที่สายการบินฯจะแบ่งปันกับคู่ค้าทางธุรกิจ , ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม

ตามสถานการณ์ต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ซึ่งทางสายการบินฯได้ส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามนั้น สายการบินฯจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่อาจบังคับใช้ได้ หากได้รับการร้องขอทางด้านกฏหมายเพื่อให้ส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สาม  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด , การควบรวมกิจการหรือการได้มานั้น ข้อมูลของท่านจะได้รับการโอนย้ายด้วยเช่นกัน

 • การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
 • สายการบินฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ:
 • ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมและการชำระเงินสำหรับสายการบินฯ
 • บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนรับจองและโรงแรม
 • หน่วยงานรัฐบาล

ไทยไลอ้อนแอร์จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของสายการบินฯแก่บุคคลอื่นใด  ทางสายการบินฯอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ประสงค์ออกนาม และ/หรือข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ของสายการบินฯทั้งหมดกับบุคคลที่สาม

การแก้ไข / ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล คำแนะนำในการทำเช่นนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารส่งเสริมการขายทุกชิ้นที่ออกโดยสายการบินฯ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ของสายการบินฯนั้น มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าสายการบินฯจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น สายการบินฯขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของสายการบินฯจะใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยสายการบินฯในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ความปลอดภัย ระบบการจองออนไลน์ของสายการบินฯอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลการซื้อของท่านโดยใช้ Secure Socket Layers

สายการบินฯจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย , การใช้ผิดวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลง เฉพาะพนักงานและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตามท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ใช้ในเว็บไซต์ของสายการบินฯไว้เป็นความลับ 

คุกกี้ (Cookie) คือข้อมูลบางส่วนที่เก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้งานคุกกี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ในขณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ

สิ่งนี้ช่วยให้ระบบของสายการบินฯสามารถจดจำเบราเซอร์ , รายชื่อผู้โดยสารและข้อมูลการเรียกชำระเงินซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ำอีกครั้ง ที่อยู่และข้อมูลของผู้โดยสารจะได้รับการบันทึกไว้ที่ฮาร์ดไดร์ฟโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของไทยไลอ้อนแอร์ ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ บริษัทอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เซสชันไอดีคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเบราเซอร์ แต่ข้อมูลคุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ท่านสามารถลบคุกกี้ถาวรโดยทำตามคำแนะนำที่ระบุในไฟล์ "help" ของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยนั้น ระบบจะไม่บันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งท่านจะต้องทำการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ใหม่ทุกครั้งเมื่อทำการซื้อ

นอกจากนี้สายการบินฯ ยังใช้คุกกี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ ข้อมูลนี้ได้รับการรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการแบ่งปันกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสายการบินฯ

ทางสายการบินฯ จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาออนไลน์เพื่อช่วยให้สายการบินฯ สามารถรักษาต้นทุนและค่าโดยสารในราคาต่ำได้ สำหรับลูกค้าของสายการบินฯ

การติดตามเว็บไซต์ (Site tracking) สายการบินฯใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเข้าชมของลูกค้าและการใช้ไซต์เพื่อช่วยในการพัฒนารูปแบบและการจัดวางไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ LionAirThai.comได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ช่วยให้สายการบินฯสามารถเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) สายการบินฯใช้ หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ในการวิเคราะห์แนวโน้ม , การจัดการเว็บไซต์ , การติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้เข้าชมที่หลากหลายเพื่อการใช้งานโดยรวม หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล