นิตยสารไทยไลอ้อน


นิตยสารบนเครื่องบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์CEO Message

สวัสดีทุกท่านนะครับ พบกันอีกครั้งกับนิตยสาร LIONMAG ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ผมขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับ แต่ไม่ว่าจะฤดูไหนก็สามารถเดินทางท่องเท่ยวทั้งในและต่างประเทศได้กับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพราะเราเน้นความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน และใส่ใจในการบริการอยู่เสมอ พร้อม ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารในการโหลดสัมภาระฟรี พร้อมการบริการท่ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และสายการบินฯ ยังเปิดให้บริการอีกหน่งช่องทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line Official Account : @lionairgroup เพื่อให้บริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างสะดวกและรวดเร็ว เรามีเจ้าหน้าที่จากสายการบินฯ คอยช่วยเหลือผู้โดยสารทุกท่าน โดยสามารถจองบัตรโดยสาร จัดการเที่ยวบิน เช็คอินออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
โดย LIONMAG เล่มนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัว เลือกให้ทุกท่านเก็บข้อมูลและวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน เช่น สีสันของจังหวัดภูเก็ต, เมืองน่าน เมืองแห่งศิลปะและหัตถกรรม หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร โดยบริการรถทัวร์รูปแบบใหม่ ส่วนใครที่เป็นสายมูก็สามารถตระเวนไปขอพรตามสถานที่ศักด์สิทธ์ ชื่อดังได้
สำหรับการเดินทางกับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เราพร้อมดูแลและให้บริการผู้โดยสาร ทุกท่านใน 12 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เส้นทางบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, หาดใหญ่, ตรัง, กระบี่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎ์ธานี, และภูเก็ต รวมถึง 2 เส้นทางบินข้ามภูมิภาค ได้แก่ อู่ตะเภา (ระยอง) สู่เชียงใหม่ และหาดใหญ่ สู่อุดรธานี อีกทั้งยังมีเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ จาการ์ตา, มุมไบ, กาฐมาณฑุ, สิงคโปร์, ไทเป และบังคาลอร์ นะครับ ทั้งนี้ สายการบินฯ พร้อมที่จะเพิ่มความถี่ เที่ยวบินทั้งเส้นทางในและต่างประเทศ ให้ทุกท่านได้เลือกเวลาบินอย่างเหมาะสม ขอให้ทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข
แล้วพบกันใหม่ครับ